Klanten

ABN AMRO:
boekjes Ambitie en Het Nieuwe Ondernemen

AM+D brand management:
interviews milieudienst DCMR
redactie Wereldhavendagenkrant
teksten R’dams Klimaatfestival

CAIWAY:
procesbegeleiding nieuwe huisstijl na fusie met Kabelfoon
tekst folders en advertenties voor de diverse productgroepen

Consumentenbond:
interim conceptmanager
begeleiden reclamebureau implementatie branding
ondersteuning invoering nieuwe huisstijl

Eneco:
productie nieuwsbrief medezeggenschap
tekst en productie nieuwsbrief Energielease

Erasmus Alumni Vereniging:
interviews jaarboek

Facilicom:
interviews jaarverslagen
interviews personeelsblad

Gemeente Dordrecht:
adviesrol in communicatie en procesinzet
participanten nieuw Antillianenbeleid,
opstellen communicatieplan
herstructurering Wielwijk en aansturen uitvoering plan van aanpak

Gemeente Rotterdam:
Bestuursdienst
interviews, productie en procesbegeleiding
toolbox voor project Lus di Trafiko

Gemeente Zuidplas (vh Nieuwerkerk aan den IJssel):
tekst verkiezingskrant
tekst halfjaarlijkse verkeerskrant

HefGroep:
tekst, interviews en coördinatie jaarverslagen
productie cultuurcode
onderzoeksadvies en bedenken wervingscampagne Peuter & Co
opstart Klimaatfestival SC & W
strategisch advies afdeling communicatie

Immits:
co-ateur boek 80 jaar waterklerken

INNO10:
hoofdredacteur kwartaaluitgave over innovaties in Rotterdam

Korrelatie:
tekst folder
imago-ondersteuning

Maaskoepel:
interviews kwartaalmagazine
strategische communicatieplannen
organisatie halfjaarlijkse symposia

Make-A-Wish:
meedenken storytelling /storysharing brand
schrijven corporate story
vertalen storytelling naar online

Maritiem museum Rotterdam:
tekst persberichten, website en folders voormalige Havenmuseum

Netwerk van landelijke corporaties:
organisatie symposium ‘souterrain van de woningmarkt’

Stang Gubbels:
hoofdredactie Boomstang en Fietsstang

Sabel Nyna Communicatie:
bijdrage communicatie aandachtswijken SEV/VROM
procesondersteuning Seyster Veste
projectleiding omzetten huisstijl/nieuwe website diverse woningcorporaties
interim woordvoering

Pierre et Vacances:
tekst zomerbrochure
adaptie internetteksten Frans-Nederlands

SHELL Nederland NV:
interviews personeelsblad

SS Rotterdam:
aanloopperiode
advies corporate communicatie/woordvoering
strategie en ontwikkeling
advies over opstellen communicatiemodel ketencommunicatie
teksten website en corporate brochure

Stadshavens/Rotterdam Makers District
tekst en interviews glossy Innovation District

Veilig Verkeer Nederland:
interviews boek Samen naar een veilige buurt
foldertekst Veilig rijden nu

Woonbron:
organisatie symposia
projectleiding, aansturing en implementatie nieuwe huisstijl
tekst en productie boek Le Medi
communicatieadvies vestigingen