Klanten

ABN AMRO:
boekjes Ambitie en Het Nieuwe Ondernemen

AM+D brand management:
interviews milieudienst DCMR
redactie Wereldhavendagenkrant
teksten R’dams Klimaatfestival

CAIWAY:
procesbegeleiding nieuwe huisstijl na fusie met Kabelfoon
tekst folders en advertenties voor de diverse productgroepen

Consumentenbond:
conceptmanager, vooral gericht op online marketingcommunicatie campagnes
begeleiden reclamebureau implementatie branding
ondersteuning invoering nieuwe huisstijl

Eneco:
productie nieuwsbrief medezeggenschap
tekst en productie nieuwsbrief Energielease

Erasmus Alumni Vereniging:
interviews jaarboek

Facilicom:
interviews jaarverslagen
interviews personeelsblad

Gemeente Dordrecht:
adviesrol in strategische communicatie en procesinzet
opstarten participatie nieuw Antillianenbeleid,
opstellen communicatieplan
herstructurering Wielwijk en aansturen uitvoering plan van aanpak

Gemeente Rotterdam:
interviews, productie en procesbegeleiding toolbox om project Lus di Trafiko af te sluiten
projectleider Rotterdam. Sterker door je wijk
interim projectleider Tour de Wijk van het college

Gemeente Zuidplas (vh Nieuwerkerk aan den IJssel):
tekst verkiezingskrant
tekst halfjaarlijkse verkeerskrant

HefGroep:
tekst, interviews en coördinatie jaarverslagen
productie cultuurcode
onderzoeksadvies en bedenken wervingscampagne Peuter & Co
opstart Klimaatfestival
strategisch/online advies afdeling communicatie

Immits:
co-ateur boek 80 jaar waterklerken

INNO10:
hoofdredacteur kwartaaluitgave over innovaties in Rotterdam

Korrelatie:
tekst folder
imago-ondersteuning

Maaskoepel:
interviews kwartaalmagazine
strategische (online) communicatieplannen
organisatie halfjaarlijkse symposia
advies social media strategie
advies doelgroepenbereik

Make-A-Wish:
meedenken (online) storytelling /storysharing brand
schrijven corporate story, interviews en jaarverslagen
vertalen storytelling naar online

Maritiem museum Rotterdam:
tekst persberichten, website en folders voormalige Havenmuseum

Stang Gubbels:
hoofdredactie tijdschriften in eigen beheer: Boomstang en Fietsstang

Zwijg Communicatie, onder meer:
bijdrage communicatie aandachtswijken SEV/VROM
procesondersteuning Seyster Veste
projectleiding omzetten huisstijl/nieuwe website diverse woningcorporaties
interim woordvoering
projectleiding duurzaamheidstrajecten ABG gemeenten en Boxtel/Gestel
projectleiding implementatie (online) bewonersparticipatie Omgevingswet ABG gemeenten
projectleiding (online) implementatie huisstijl woningbouwvereniging Hoek van Holland
projectleiding (online) implementatie huisstijl /bestuursadviseur Wonen Midden Delfland

SS Rotterdam:
in de aanloopperiode
advies corporate communicatie/woordvoering
strategie en ontwikkeling
advies over opstellen communicatiemodel ketencommunicatie
teksten website en corporate brochure

Stadshavens/Rotterdam Makers District
tekst en interviews glossy Innovation District

Veilig Verkeer Nederland:
interviews boek Samen naar een veilige buurt
foldertekst Veilig rijden nu

150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg:
strategisch communicatieadviseur, met adviserende rol naar programmaleiders en projectdirecteur
verantwoordelijk voor social media strategie, strategisch communicatieplan, campagne/branding
tekst en advies publieksvriendelijke website
opzetten netwerk regiogemeenten, partnerbeleid
tekst en hoofdredactie programmamagazine

Woonbron:
organisatie symposia
projectleiding, aansturing en implementatie nieuwe huisstijl
tekst en productie boek Le Medi
communicatieadvies vestigingen

Zorgvrijstaat:
advies opzet boekje Aanschuiven!
co-auteur boekje Weeffouten